KPSS Nasıl Kazanılmaz? *

0

KPSS hazırlık sürecinde yapılan temel yanlışlara vurgu yapılan bu seminerde asıl amaç,

KPSS’de başarı için doğru stratejiler hakkında katılımcı kitlesini bilgilendirmektir. Doğru ve verimli çalışma önerilerinden zamanı doğru kullanmaya, bireyin kendi öğrenim özelliklerini doğru tespit edebilmesi için somut önerilerden çalışma sitillerine kadar geniş bir yelpazeye ışık  tutan seminerde katılımcılar da aktif roller üstlenmektedir.

 

Seminer süresi tek gün, tek oturumdur.

___________________________

 

*işaretli seminer başlıkları Erdem Timur adına tescil edilmiş, “özgün” başlıklardır. Bir başka seminer ya da sunuda izin alınmadan kullanılamaz.