Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri ( Orta Okul Düzeyi)

0

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)de ,metne dayalı soruların çokça yer alması, bu konuda sınava hazırlanan orta okul öğrencilerini özellikle süre bağlamında sıkıntıya sokmaktadır. “Etkili ve Hızlı Okuma Semineri” ile bu soruları avantaja çevirmek, seminerin ana amacıdır. Ayrıca paragraf soru modellerinin doğru çözüm tekniklerinin anlatıldığı seminer, sınavda süre yönetimi bağlamında da katılımcılarından oldukça olumlu dönütler almaktadır.

Ömür boyu kullanılacak bir kazanım olan “etkili ve hızlı okuma” becerisi, katılımcılarına sadece sınav için değil her ortamda doğru okuma özgüvenini vermeyi de amaçlar.

 

Dinleyicilerin de aktif olduğu bu seminerde çeşitli grup aktivite çalışmaları, yaratıcı drama gibi atölye çalışmaları sergilenmektedir.

 

Seminer süresi tek gün, tek oturumdur.

___________________________

 

*işaretli seminer başlıkları Erdem Timur adına tescil edilmiş, “özgün” başlıklardır. Bir başka seminer ya da sunuda izin alınmadan kullanılamaz.