Çalışıyorum, Öyleyse Varım! *

0

Çalışan bireyin kendi işine duyduğu saygıyı tekrar sağlama veya güçlendirme amaçlı bir seminerdir. Ayrıca, çalışanlarının pozitif enerjiyle, tazelenerek sendromlardan uzak iş beceri gücüne kavuşmasını amaçlar.

 

Dinleyicilerin de aktif olduğu bu seminerde çeşitli grup aktivite çalışmaları, yaratıcı drama gibi atölye çalışmaları sergilenmektedir.

 

Seminer süresi tek gün, tek oturumdur.

___________________________

 

*işaretli seminer başlıkları Erdem Timur adına tescil edilmiş, “özgün” başlıklardır. Bir başka seminer ya da sunuda izin alınmadan kullanılamaz.