Aile İçi Etkin İletişim

0
  • İletişimde engeller
  • Ben dili
  • Sen dili
  • (S)empati
  • Etkin dinleme
  • Şiddet
  • Doğru iletişim
  • Olumlu (örnek) olma
  • Tutumlar

gibi alt başlıkların irdelendiği bu seminer, katılımcılarına aile içi iletişimlerinde bir özeleştiri penceresi açmakta, sunduğu somut önerilerle doğru yaklaşım modelleri hakkında da geniş bilgiler vermektedir.

Dinleyicilerin de aktif olduğu bu seminerde çeşitli grup aktivite çalışmaları, yaratıcı drama gibi atölye çalışmaları sergilenmektedir.

 

Seminer süresi tek gün, tek oturumdur.

___________________________

 

*işaretli seminer başlıkları Erdem Timur adına tescil edilmiş, “özgün” başlıklardır. Bir başka seminer ya da sunuda izin alınmadan kullanılamaz.