Sınavatör *

0

Rekabete dayalı sınav sistemine eleştirel bir yaklaşım sergileyen bu seminerin ana hedefi, sınav hazırlık grubu kitlesinin motivasyonunu güçlendirmek ve sahip olmaları gereken “savaşçı ruhu” aşılamaktır. Mizahi, tek kişilik bir gösteri niteliğinde olan bu seminer çalışmasıyla katılımcılarda, yüksek motivasyon hedeflenir ve sınav sürecinde yapılması gereken tüm olumlu somut adımlar gösterilerek özgüven sahibi olmaları amaçlanır.

 

Dinleyicilerin de aktif olduğu bu seminerde çeşitli grup aktivite çalışmaları, yaratıcı drama gibi atölye çalışmaları sergilenmektedir.

 

Seminer süresi tek gün, tek oturumdur.

___________________________

*işaretli seminer başlıkları Erdem Timur adına tescil edilmiş, “özgün” başlıklardır. Bir başka seminer ya da sunuda izin alınmadan kullanılamaz.